Informacja o autorze

    Podpułkownik rezerwy mgr inż. Maciej Ostrowski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Po rocznym stażu asystenckim w Katedrze Meteorologii PW w 1971 roku rozpoczął pracę w wojskowej służbie meteorologicznej jako synoptyk Centralnego Biura Hydrometeorologicznego. Dodatkowo w Zakładzie Meteorologii WAT prowadził zajęcia z "Meteorologii synoptycznej" i "Techniki pomiarów i obserwacji". W roku 1976 opublikował podręcznik "Prognoza zjawisk konwekcyjnych i stratyfikacji atmosfery". W roku 1977 brał udział w pierwszej polskiej Wyprawie Antarktycznej, założył stację obserwacyjną i biuro prognoz na stacji badawczej PAN im. Arctowskiego.

    Od 1977 do 1985 pracował w Wydziale Służby Hydrometeorologicznej Dowództwa Wojsk OPK, następnie objął stanowisko zastępcy kierownika, a od 1988 do 1996 kierował Centralnym Biurem Hydrometeorologicznym WLOP. Od 1978 do 1995 roku był stałym członkiem Komisji Badania Wypadków Lotniczych MON badając najtrudniejsze wypadki lotnicze związane z warunkami pogodowymi. Wielokrotnie prowadził zajęcia metodyczne i szkoleniowe dla personelu służby wojskowej i cywilnej, szkolił praktycznie słuchaczy V roku WAT. Jest autorem wielu artykułów zamieszczanych w prasie lotniczej, prowadził wykłady z meteorologii lotniczej na Politechnice Warszawskiej. Wielokrotnie zabezpieczał zawody szybowcowe lub balonowe i prowadził szkolenia z meteorologii lotniczej dla instruktorów sportów lotniczych.

e-mail: most@icm.edu.pl