Maciej Ostrowski - meteorologia dla lotnictwa sportowego
Wydawnictwo Przegląd Lotniczy/Aviation Revue Sp. z o.o., Warszawa 1999
Cena 42 zl; s.387, do kupienia w Aeroklubie Polskim, 00-071 Warszawa, Krakowskie Przedmieœcie 55

Dożyliśmy w końcu czasów kiedy jedynym żródłem wiedzy o meteorologii wśród pilotów sportowych przestały być wykłady niestrudzonego pana Salomonika z IMGW. W trzydziestą rocznicę wydania "Meteorologii " M.Schmidta z serii Szkolenie Szybowcowe ukazała się "Meteorologia Dla Lotnictwa Sportowego" autorstwa Macieja Ostrowskiego wydana nakładem Aeroklubu Polskiego. Już samo nazwisko autora znanego wśród lotników meteorologa, który przez 25 lat związany był z lotnictwem wojskowym a w latach osiemdziesiątych I dziewięćdziesiątych kierował zabezpieczeniem meteorologicznym najważniejszych krajowych i międzynarodowych imprez lotnictwa sportowego gwarantuje, że pieniądze wydane na zakup tej książki będą dobrą inwestycją.

Wydaje się, że jedynym minusem jest tu brak niektórych podstawowych definicji przydatnych dla kandydatów na pilotów nie mającymi wcześniej styczności z meteorologią poza prognozami w wiadomościach telewizyjnych ale już z przedmowy wynika, że podręcznik przeznaczony jest raczej dla bardziej zaawansowanych. Zrekompensowane jest to w pewnym stopniu przez załącznik - zawierający dwieście haseł słownik meteorologiczny. Książka będzie natomiast bardzo przydatna przy organizacji lotów na małych lotniskach i lądowiskach. Zawiera ona bowiem nie tylko wiadomości ogólne na temat meteorologii ale także systematyzuje i wyjaśnia zjawiska szczególnie niebezpieczne dla lotnictwa oraz jak wpływają na nie lokalne warunki terenowe w połączeniu ze zmianami napływających nad dany obszar mas powietrza. Korzystanie z istniejących informacji i prognoz ułatwią instrukcje dostępu do banku danych poprzez internet, telegazetę za pomocą komputera lub zwykły telefon z faksem oraz instrukcje odczytywania kodów dostępnych depesz meteorologicznych.

Wartość książki podnoszą artystyczne zdjęcia chmur wykonane przez Kpt. Eugeniusza Rynkiewicza jak np to na przyciągającej wzrok okładce.

Będzie ona dobrym prezentem pod choinkę nie tylko dla ludzi związanych z lotnictwem ale także dla wszystkich tych, którzy chcieliby szerzej poznać tajniki meteorologii.

Paweł Frąckowiak


NIE TYLKO DLA LOTNIKÓW

Książka ta jest przede wszystkim podręcznikiem dla pilotów i kierowników szkolenia lotniczego, ale œmiało można ją polecić wszystkim żeglarzom.

W wydanych do tej pory publikacjach przeznaczonych dla żeglarzy materiał nie wykracza z reguły poza wymagania egzaminów na podstawowe stopnie, co powoduje zbyt ogólne albo zbyt fragmentaryczne traktowanie tematu. Maciej Ostrowski, autor “Meteorologii dla lotnictwa sportowego” od wielu lat szkoli instruktorów szybowcowych i jest specjalistą od meteorologii synoptycznej oraz instruktorem żeglarstwa.

Z oœmiu rozdziałów książki właœciwie jedynie dwa zawierają wiedzę œciœle lotniczą. Pozostałe natomiast prowadzą nas od podstawowych w meteorologii informacji dotyczących atmosfery, chmur, wiatru, ciœnienia, temperatury oraz cyrkulacji mas powietrza i frontów poprzez lokalne i wielkoskalowe zmiany pogody do analizy synoptycznej, prognozowania, informacji meteorologicznej. Bardzo przystępnie, a jednoczeœnie dokładnie przedstawione są informacje dotyczące frontów atmosferycznych i zjawisk im towarzyszących. Wilkom morskim polecam częœć o zmianach pogody na obszarze Europy i nie tylko, a wielbicielom Internetu – opis serwisów meteo polecanych przez fachowca. Interesująca, co nie znaczy że lekka i łatwa lektura; na pewno jedna z najlepszych dostępnych w tej chwili na rynku publikacji z tej dziedziny. Nie tylko dla lotników.

Milka Jung