NOWA KSIĄŻKA Z METEOROLOGII

W pierwszym kwartale ukazała się staraniem Aeroklubu RP

METEOROLOGIA DLA LOTNICTWA SPORTOWEGO

autorstwa Macieja Ostrowskiego .

    Książka składa się z części ogólnej, zawierającej podstawy meteorologii oraz opis czynników atmosferycznych oddziałujących na operacje lotnicze (rozdziały 1, 2, 3). Następną częścią podręcznika (roz. 4) jest omówienie wpływu terenu - z przykładami z obszaru Polski oraz analiza przebiegu dobowego elementów i zjawisk meteorologicznych w jednorodnej masie powietrza. Część dotycząca zmian pogody generowanych procesami synoptycznymi (roz. 5) zapoznaje z pojęciami stosowanymi w meteorologii synoptycznej. Część poświęcona analizie pogody na lotnisku (roz. 6) podaje sposoby postępowania w przypadku samodzielnego analizowania mezosynoptycznego, przydatnego do zabezpieczania meteorologicznego lotnictwa sportowego, oraz sposoby komputerowego zobrazowania informacji. Rozdział 7 zawiera omówienie sposobów prognozowania na własny użytek na podstawie uzyskanych materiałów meteorologicznych i obserwacji własnych. Podstawowe informacje związane z wykonywaniem obserwacji, kodowaniem, przesyłaniem, zobrazowaniem informacji opisane są w rozdziale 8. Tu omówiono także obszarowe źródła informacji - radary i satelity oraz podano informacje o dostępnych danych meteo w innych sieciach związanych z lotnictwem jak AFTN, VOLMET i ATIS.

    Załączniki zawierają instrukcję dostępu do banków danych meteorologicznych oraz przykłady zasobów meteo w sieciach INTERNET oraz przykłady danych satelitarnych i radarowych. Załączniki zawierają kody podstawowych depesz meteorologicznych i istotną dla meteorologa lotniczego numerację stacji i nazwy ICAO lotnisk, symbolikę stosowaną na mapach. Odrębnym załącznikiem jest słownik podstawowych terminów meteorologicznych, zawierający ponad 200 haseł z zakresu meteorologii ogólnej, lotniczej i synoptycznej. Ilość stron 450, rysunków 130, zdjęć 50.

    Książka została wydana i jest do nabycia w Zarządzie Głównym Aeroklubu Polskiego w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmieście 55, kod pocztowy 00-071, telefon (0 22) 826 20 21. Cena wynosi 42 zł za pojedyńcze egzemplarze i 40 zł powyżej 9 sztuk. Autor nie przyjmuje już zamówień na dodatkowe egzemplarze.

Recenzje | Informacja o autorze